Vad vill vi ha?

I slutet av nästa vecka kommer det hållas ett möte mellan alla klubbar och Seko SJ där dels kommande löneförhandlingar, men också vad som ska lyftas i nästa års avtalsrörelse kommer att diskuteras. Vi har några saker som vi tänker lyfta från vår klubb. Såsom det faktum att vi halkat efter många andra bolag lönemässigt (när det gäller slutlön) och att vi därför vill att det görs en lönejämförelse, att den genomsnittliga löneökningen i Sverige förra året för löntagare var 2,6 %, att det vore bra med ytterligare ett par lönesteg i syfte att behålla kompetens och erfarenhet inom företaget (givetvis inte alltför stora dock då vi ju inte vill öka klyftorna i samhället).

Vi tänkte också framföra förslaget att arbetstiden dag 2 vid överliggningar inte ska få överstiga 4 timmar om nattvilan är förkortad. Dvs. om turen överstiger 4 timmar ska 11 timmars nattvila läggas ut. Vi får se om det förslaget faller i god jord hos övriga klubbar och förhandlingsorganisationen (Seko SJ). Vi vill gärna få in fler konkreta förslag på sådant som ni medlemmar tycker är viktiga att ta upp. Givetvis kräver det sedan att alla, eller de flesta, klubbar och Seko SJ är någorlunda överens för att saker ska kunna komma upp i avtalsrörelsen, men det är NI medlemmar som är de allra viktigaste och bästa förslagsgivarna. Så om ni har något konkret förslag, skicka gärna det till oss innan den 25/4 på seko@klubb106.se eller på Messenger till klubben.