Skyddsstopp i Uppsala

Vi vill uppmärksamma er på det mejl som skyddsombuden CST/HGL idag har skickat ut angående skyddsstoppet i Uppsala.

Detta berör er som ska utföra arbete i spår, t.ex. vid bromsprov samt utvändig kontroll av fordon i samband med klargöring.

Se er arbetsmejl där mer info angående detta har skickats ut av skyddsombud.