Valberedare

En liten information:

Vi är i akut behov av valberedare inför valet av en ny styrelse på klubbens årsmöte. Det är av största vikt ur demokratiskt hänseende att vi har en valberedning på plats i brådrasket så att arbetet med att sätta ihop en så mångfacetterad, klok och kompetent styrelse som möjligt kan komma igång. Valberedningens arbete är inte så omfattande, men det är nog så viktigt och är kanske det allra viktigaste bidraget till att få fram en styrelse med brett stöd och mandat att bedriva fackligt arbete. Om du känner dig manad, eller vill nominera någon, eller kommer på någon som passar utmärkt, till denna viktiga funktion så ber vi dig att höra av dig till oss på klubbmailen, seko@klubb106.se och skriva namnet på den nominerade.

Styrelsen