Inkallad på samtal?

Vi vill påminna om att ifall du blir inkallad på samtal till din gruppchef eller annan SJ-representant (TSS, HR osv), så rekommenderar vi att du alltid tar med dig en fackligt förtroendevald och/eller skyddsombud. Det har du rätt till. Det kan vara ett aldrig så litet samtal, till exempel om sjukskrivning, om en OSP-A eller om någon oklarhet mellan dig och trafikledningen. Om du av något skäl hamnat i klistret så är det bra att ha flera par öron med sig redan från början, och det blir lättare för oss om vi är med från start. Det finns dessutom exempel på fall då förare frågat om samtalet kräver facklig representant, SJ har svarat att det inte är nödvändigt, och det sedan visat sig vara ett allvarligt ärende. Det är inte roligt att sitta ensam framför tre SJ-representanter som anklagar dig för något du kanske inte vetat om från början. Så kontakta någon i styrelsen (per telefon, då vi inte kollar klubbmailen varje dag) så fort du får veta att du ska in på samtal.