Samråd gruppnycklar

Idag har vi haft lokalt samråd med gruppchefer och turlistkonstruktörerna kring gruppnyckelförslagen för T18. Förslagen på gruppnycklar kom ut till oss mer än en vecka senare än planerat men vi har nu i början av veckan granskat och gått igenom varje grupp på nycklarna. För att finna förbättringsmöjligheter och för att kontrollera att avtal och regler följs.

Nycklarna såg överlag bra ut. En hel del förslag på förbättringar hade vi och skyddet och flertalet av dessa fick vi också igenom. Bland annat turbyten inom grupperna.

Tidigare blogginlägg om 8/6 bör förtydligas! En testgrupp med 8/6 kommer förvisso inte med i ordinarie gruppval men arbetet med denna grupp fortsätter för att om möjligt påbörja ett prov senare under T18. Tolkningen om att 8/6 inte kommer igång överhuvudtaget är därför inte korrekt. Problemen beskrivna i tidigare blogginlägg kvarstår men det är dessa vi hoppas finna en lösning på. Förhoppningen är att det fortfarande blir en 8/6-grupp men den kommer alltså eventuellt först senare beroende på hur fortsatta förhandlingar fortskrider.