Turlistearbetet fortsätter

Idag har vi träffat SJ och gått igenom våra synpunkter och önskemål på det material vi fått. En hel del var redan åtgärdat i deras senaste utkast, som vi fick ta del av idag, men några punkter återstår att ordna innan vi känner oss nöjda.

Överlag ser turerna väldigt bra ut för Hgl med några få undantag som vi anmärkte väldigt kritiskt på. Turlistan för Cst såg tyvärr betydligt sämre ut i det första utkastet men här var mycket småsaker ändrade nu och även Cst tycks få en bra turlista för T18 vad det lider. Självklart kommer det alltid finnas dåliga turer som blir restprodukter av att de flesta andra turer är bra och så är även fallet nu. Något som också märks är att balansen mellan åkstationer är svår. Körning vi kan tycka borde ligga på andra åkstationer och så vidare har ofta en förklaring från deras håll också som gjort att det till slut fallit på oss.

Som avslutning pratade vi lite om 8/6, alla parter är lokalt enade om att en stor del av lokförarkåren i Hgl och Cst önskar arbeta så. Vi fick historiskt bra respons på vårt mailutskick i frågan och detsamma gäller för den enkät som gruppcheferna skickade ut. Nu återstår att se vad det till slut blir av detta men klart är att blir det av så kommer det i ett första skede bli som en test med en begränsad grupp. Mer detaljer om detta kommer komma längre fram, gruppnycklar kommer tas fram under november och vi kommer kunna visa dessa på det öppna huset den 17:e november.