Medlemsinfo 14/9- 17

 

Hej alla medlemmar!

Igår var det skyddskommitté i Hagalund och där dryftades ett antal viktiga ting.

För det första framförde vi kritik mot hur dåligt planeringen har fungerat i sommar. Turer har bytts ut mot helt andra tider för de som går på fast grupp, folk har fått överliggningar inplanerade trots att de enligt gruppnyckeln inte ska ha det och veckolistan har skilt sig så mycket från månadslistan att det inte ens har varit någon idé att kolla på månadslistan. Detta fenomen tycks till viss del fortsätta även nu sedan sommarmånaderna är passerade trots att det nu endast ska vara gruppnyckeln som gäller. Maila oss gärna om dina turer ändras eller inte stämmer med gruppnyckeln!

Vi kritiserade också att turer kan ändras med mycket kort varsel utan att opsl har skyldighet att kontakta oss p.g.a. den ”komplettering” till ”delgivning av tjänst” som säger att vi vid turstart varje dag ska kontrollera morgondagens tur. Med andra ord- att vi alla går på någon sorts obetald vrålskubb. Min uppfattning var att gruppcheferna inte riktigt förstått att det är så illa och att det gick upp ett ljus för dem under denna diskussion.

Även planeringen kring användandet av Älvsjö godsbangård i somras och den ytterst bristfälliga bangårdsöversikten togs upp. Varför hade inte SJ sett till att de förare som skulle hämta/ lämna fordon där fått platskännedom innan? Varför fanns ingen begriplig bangårdsöversikt? Då den stora renoveringen av getingmidjan påbörjas kommer vi återigen använda Älvsjö godsbangård men till dess tycks platskännedom vara inplanerad.

Vidare dryftades personalbristen som inte bara tycks gälla ombordsidan utan även planeringssidan. Registreringen av övertid tycks ha totalhavererat och vi lyfte än en gång frågan att det är dags för elektronisk logg av övertiden för att på så sätt undvika att detta händer igen. Det är ju inte första gången planeringen hamnar efter rejält med att registrera vår övertid och många känner sig frustrerade över att det inte lönar sig att gneta då de inte har någon aning om när pengarna kommer. Gruppcheferna höll med om att nuvarande arbetssätt inte fungerar bra och skulle lyfta frågan vidare.

Sedan talade vi om personalbristen i Hgl. Gruppcheferna konstaterade att Hgl tappat en jämn ström av förare till andra operatörer på grund av att SJ inte kan erbjuda anställning på komprimerad tjänst som exempelvis en 8/6-grupp. Därför ses nu möjligheterna över att äntligen få till en sådan grupp i Hagalund! För största möjliga chans att få till en sådan grupp ber vi nu att alla som är intresserade av en sådan grupp mailar oss och visar ert intresse. Vi representerar ju er medlemmar så om intresset inte finns är det kanske inte heller någon idé för oss att driva saken vidare?

Övriga saker som kom på tal var bl.a. alkoblås (är tänkt att införas v 40, fortfarande utan någon flexibilitet när passresa inleder turen trots att vi åtskilliga gånger påtalat att detta skapar ett onödigt missnöje hos oss förare), att skyddsombuden skapat ett utkast till s.k. ”mjuka regler” (det kan exv vara ”arbetsperiod som påbörjas före 05.00 ska ej överstiga 6 h” och liknande), att det fortfarande saknas kamratstödjare i Hgl samt att gnet- sms/mail skickas ut till samtliga kollegors irritation trots att de avmarkerat sig i Xpider (vi anser att detta tyder på ren desparation hos psp, rutinen ska nu ses över).

 

Kom ihåg att maila oss snarast om du är intresserad av komprimerad grupp à 6/8 eller 7/7!

Seko.klubb106@gmail.com